Mød os på Facebook


Den sidste udstilling i Luddes Hus 
er slut for 2019
Håber at I har syntes at det har været en god oplevelse 
at se de forskellige udstillere med deres smukke værker
og forskellig hederVi glæder os til at fremvise det nye program for 2020
når vi har det på plads

Referat fra Kunstforeningens generalforsamling den 2. august 2018.

1.Valg af dirigent

Leif Ladefoged blev valgt som dirigent
 

2. Beretning fra bestyrelsen og div. arbejdsgrupper om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Beretning ved Bjarne Højlund

Debat

Det ville være godt om der var adgang til billigt logi for de udstillende kunstnere. Kan eventuelt bringes op for Læsø Kommune i samarbejde med de andre kulturforeninger, som f.eks. Kunstfestivallen

Drøftelse af formandens beretning, der er medlemmer som oplever at de ikke får mails, nyhedsbreve mm. Det er vanskeligt at vide hvad årsagen er. Det vil være et punkt, som bestyrelsen tager op.

Bestyrelsen vil arbejde med at lave lodtrækning mellem medlemmerne af indkøbte eller modtagne kunstværker til generalforsamlingen eller til jul eller lign.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Margit Pedersen fremlagde regnskabet

Der er spørgsmål til foreningens Facebookprofil, der er ikke adgang til den fra vores hjemmeside?

Der stilles spørgsmål til om det er hensigtsmæssigt at have garantbeviser i vore tider. Spørgsmålet tages op på et bestyrelsesmøde


4. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

Der er ikke kommet forslag fra bestyrelsen


5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne

 

På generalforsamlingen drøfter at der er forvirring om hvad der er regnskabsår, medlemsskabsår og generalforsamlingsår. Det vil være hensigtsmæssigt at lade regnskabsår og medlemsskabsår følge generalforsamlingsår.

 

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret 150 kr. for familiemedlemsskab (2 personer) og 100 kr. for enkeltmedlemsskab

 


7. Valg:
Valg af bestyrelsen.

På valg i år er:

Kirsten Tonsgaard – genopstiller ikke, men vil gerne deltage i det daglige arbejde, med opsætning af udstillinger

Cilla Jahn genopstiller - Cilla blev genvalgt

Lone Kristensen vil gerne stille op til bestyrelsen, Lone blev valgt


Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Kirsten Østergaard genopstiller ikke som suppleant - Helle Rans valgt


Valg af 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Leif Ladefoged genopstiller som revisor, Leif blev valgt – Ejnar Zacho Rath stiller valgt som revisorsuppleant


8. Eventuelt.

Helle vil gerne have afklaring på om alarmen virker og bliver brugt? Det gør den ikke. Betyder det noget for hvordan forsikringen gælder, nå der er udstillinger i Luddes Hus? Bestyrelsen finder ud af om vi skal til at bruge alarmen og vi beder Leif Ladefoged om at undersøge forsikringsforholdene.

Helle mangler sin billedvævning med små kvadrater, billedet er ca. 50X70 cm og var med på Sommerskolens elevudstilling. Vi undersøger sagen.

Helle vil gerne udstille Joan Baxters billedvævninger ”The Weaver” i efterårsferien og hun vil gerne udstille ikoner i påskeferien 2019.Formandsberetningen fra generalforsamlingen den 2. august 2018.

I perioden fra september 2017 til august 2018 har bestyrelsen afholdt 6 møder. Arbejdet i bestyrelsen er forløbet i en åben og konstruktiv atmosfære, hvor der er truffet fælles beslutninger om kunstnervalg, annoncering og diverse arbejdsopgaver i forbindelse med udstillinger i Luddes Hus og på Margrethe Læsø.

Udstillinger i Luddes Hus.

Sæsonen startede i påsken 2018 med en smuk retrospektiv udstilling af værker af Helle Rans. Udstillingen gav et fantastisk indblik i et langt livs kunstneriske udfoldelser indenfor mange genre. Helles værker udtrykker om noget en kunstnerisk vedholdenhed og trofasthed overfor traditionen og det lokale – og vil nogen sige i et kvindeperspektiv. Eksempelvis kunne man se værker udført af tidligere generationer i Helles familie.

I første halvdel af juni husede Luddes Hus værker fra Skjoldborgsamlingen. Udelukkende værker fra ”kælderen” under skolen blev ophængt. Udstillingen viste Eriks Skjoldborgs bredde i genre og materialevalg – akvareller, skulpturer, linoleumstryk, tegninger og grafik. Besøgstal 160

I anden halvdel af juni 2018 viste Vagn Jensen sine smukke fugletegninger. Han er først ved sin indtræden i pensionistalderen blevet offentlig omkring sit kunstneriske virke. En fornem debut, som forhåbentlig fører videre til andre udstillinger. Besøgstal 293

I starten af juli udstillede Helle Fabricius sine delikate og unikke keramiske værker, som blandt andet tager afsæt i nordens helleristninger. Helles teknik og behandling af ler, metaller og farver er meget smukt og kvalificeret.  Bes